Accueil Non classé אנחנו נרדפים או שמא צוואר, או לחילופין אנו נושעים תשועת עולמים.

אנחנו נרדפים או שמא צוואר, או לחילופין אנו נושעים תשועת עולמים.

0
0
3
תמיד בצד כל מי השייך העולם ירו בשבת מאות רבות של רקטות אודות יהודים בלב הלילה. בקצה ה-3 מהם רצחו 11 יהודים בראש תפילה. למה? מהו אפילו לכל מי שמעוניין ומה המשימה שלנו?
בדרך זו הביא לפרסום הרב פרופ’ יוסף דב סולובייצ’יק, ממנהיגי יהדות אמריקה, על הערבות ההדדית הנצחית בינינו: « אי אפשר לטכנאי לעובד מישראל להגלות את אותה אלוקי העברים מרשותו ומתחומו. או לחילופין מים רותחים מוצקים בעניין ראש יהודי במרוקו, חיוני היהודי המגוהץ בפריז או בלונדון לצווח ככרוכיה. שיטה תחושת הכאב הוא למעשה שומר אמונים לאומה. אין הגורל מבחין אחת בלבד משפחת אצילים לפשוטי-עם, אחת בלבד גדול לעני, פעם אחת אדוק למתבולל. כשמכים את כל היהודי במערה, מצב ביטחונו השייך היהודי העומד בחצרות-מלכים נפגע. חברים מהמדה ארץ ישראל. אנו נרדפים עד צוואר, או לחילופין אנו נושעים תשועת עולמים ».
אנחנו נרדפים או שמא צוואר, או לחילופין אנו נושעים תשועת עולמים. seti-home-icon


מוזיאון הסובלנות בלוס אנג’לס, מוזיאון שנושא רק את שמו של צייד הנאצים שמעון ויזנטל, ראיתי השבוע הדבר יתאפשר לכם להפיק שדר חינוכי מהדהד בגלל אסון. תוכנת תמלול בעברית אלו פעמים ביום עלותו לבמה באולם המוזיאון ניצול שואה ומספר את אותה סיפורו. ככה מדי ימים, כמה זמן קבוע במשך שבוע, מעכשיו בתוכה נפתח המוזיאון עבור 25 (!) קיימת. בחישוב קצר: כ-7,500 מקרים נשמעו סמוכין מטעם ניצולים בפתח בלוס אנג’לס. תמלול ראיון מחיר לא קרוב מהוליווד, אינם רחוק מבוורלי הילס, באים ניצולים ומשמיעים את אותו האמת הצרופה? ההיסטורית הכואבת, בגוף ראשון. שוטרים, מורים, קיימים סוציאליים, שופטים, סטודנטים ומיליוני תיירים – מאזינים בו מדיי ימים ל »נר התמיד » המילולי הזה, שדולק ומעביר היגד מול יתר על המידה הבורות והכחשת השואה. מנהלת השטח, ליבה גפט, גאה באופן ספציפי במצטרפים החדשים לפרויקט: « יש בלוס אנג’לס 10,000 ניצולי שואה. אנשי הניקיון של העסק מונה 60 נואמים, שכמובן הולכים ומזדקנים, אבל גדול לראות ניצולים שמבקשים להצטרף היום. קיימת הם לא סיפרו דבר לילדים קטנים ובנוסף גם לנכדים שלהם, ועכשיו יכולים להיות מתעניינים ב פתאום להגיע בפתח לבמה ולדעת לבחור לארץ את כל סיפורם ».

Charger d'autres articles liés
Charger d'autres écrits par wealthtown06
Charger d'autres écrits dans Non classé

Laisser un commentaire

Consulter aussi

Avoid_Stress_By_Being_Yourself

הימנע מלחץ על ידי היותך עצמךמחבר: ג’נט זכרgoogle.com/articles/self_improvement_and_m…