Accueil Non classé All Styles and Sizes_205

All Styles and Sizes_205

0
0
5

All Styles and Sizes_205 RRU_A_267417_t0001

כל כך הסגנונות והגדלים: רמות הבסיסים של סיגרים

בעבור המעשן הפוטנציאלי, הסגנונות והגדלים המעניינים של סיגרים יכולים להיראות ייחודיים. זה הזמן יעזור לראות שרצוי לחלק אחר הסיגרים לשתי קטגוריות רחבות: פארג’ו ופיגורדו.

פארג’וס מתייחס לסיגרים שהם במציאות ישרים. הם מחולקים לשלוש קטגוריות: אלמוגים, פנאטלות וארונות ביניים. קורונות מצויידות בנגוון גדול סוגים וצבעים ומותגים מפורסמים. הנם ידועים כסיגרים במחיר ‘רגל פתוחה’ (או קצה) וראש מעוגל. פנלתלות ברוב המקרים ארוכות 2 שנים מכותרות, הנן רגעים 2 שנים. Lonsdales הינם וגם ארוכים שנתיים נותן אפשרות העטרות, מקום הנם דקים שנתיים עוזר panatelas.


הקטגוריה הבסיסית השנייה בנוייה מהפיגוראדו. פיגורדו מתייחס לסיגרים לא מושלמים או לחילופין איכשהו בצורת יד זה שהם לא ישרים חוק. הסוג האחרון של פיגוראדו הנו סיגרי הבליקוסו, האיכותיים ברגל גדולה שנתיים ובראש זעיר ומעוגל שנתיים. סיגר פיגורדו כללי משני הוא הפירמידה, שיש לה ראשים מחודדים המתחדדים לרגל גדולה. הפרפקטו מהווה סיגריה פיגורדית שמתחדדת ואלה המתארת את הראש וגם בדבר הרגל, במחיר אמצע דק 2 שנים. הפיגורדו העצום מאוד הינה הדיאדמות, סופר סתם דיו ‘ של סיגרים משום שהיא מאז ומעולם מספר סנטימטרים ויותר.


205

PPPPPP

Charger d'autres articles liés
Charger d'autres écrits par wealthtown06
Charger d'autres écrits dans Non classé

Laisser un commentaire

Consulter aussi

Air_Ambulances_-_Help_When_You_Need_It_Most

אמבולנסים אוויריים – עזרה כשאתה זקוק לה מאוד 317 סיכום:במידה אתה עד אחד ממפלגתך נלקח…