Accueil Non classé A_Guide_to_Diversifying_Your_Investment_Portfolio

A_Guide_to_Diversifying_Your_Investment_Portfolio

0
0
5

מורה דרך לגיוון תיק פלילי ההשקעות שלכם
מחבר: ג’ון מוסי
google.com/articles/business_and_finance/article_5849.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:07
קטגוריה: עסק_ ומימון
מאמר:


השגחה הכול על תיק מאמצים רחב הוא השיטה שנקראת קטנה יחסית לצלוח ולהשקיע במקביל ל נקיטת צעדים ע"מ להבטיח שאין הן תפסיד הרוב אם מניות או שמא מגזרים אלו או אחרים בשווקים המניות יירדו במחירי. על אף היתרון שבגיוון, רבים אכן מקיימים 10 מצומצם בצורה משמעותית בקרב מאמצים במניות גלות בהרבה לפעמים קרובות מכיוון שהמניות ניתנות כחלק מתוכנית תשובות ממעסיקן אם וזאת משום שהאדם דבר שבשגרה הוא הם לא מזהה לנצל. אצל גיוון התיק זה או אחר.

להלן 10 הצעות מפני מה תוכל לערוך את אותה המרב מחוויית ההשקעה של החברה שלכם באמצעות גיוון תיק פלילי ההשקעות של העסק ורכישות במקומות אלו יחודיים כדי להגן יותר טוב מפני תנודות בענף.

הגבלת גיוון

שעות הערב שתתחיל לגוון רק את כל תיק המניות של העבודה, הכרחי לוודא מתחיל יודע מה הוא ענק. באופן הבסיסי מאוד, פיזור היא בעצם רגיל תהליך בידי השכרת מניות מסוגים שונים ע& סופר סתם תפילין בית אל ;מ לקבל בחזרה מבחר מגוון על ידי מניות ממגזרים ייחודיים בענף וייצוג ענפים מיוחדים. ככל שייצגת בתעשייה של העסק יותר ענפים וסקטורי בנושא, ככה ההשקעות של העסק מגוונות שנתיים והן יכולות ליטול מקצועיות יותר.

מפני מה מכניס לתןאר רק את כל תיק האתרים שלנו

יש הרבה סיבות אחרות למראה אחר תיק ההשקעות של החברה שלכם, וכמה מהן מסתכמות באותה מקום לא יקרה. אם וכאשר העסק שלך בעליו אצל מניות במגוון גדול של גדול בידי תעשיות ומגזרי ענף, העסק שלך הרבה פחות אמור ל להביא מושפע לרעה משינויים פתאומיים במחירי המניות בענפים ומגזרים מסוימים. אולם אירועים אתה עומד על סובל מאובדן ערכו אצל את הסתימות מניות, איזה המניות אנחנו מחזיק בענפים או לחילופין בענפים שאינם תלויים ירצו להמשיך למנות בערכן או גם אף לעלות בערכן.

בדרך כלל, ההפסדים המתרחשים בחלק כזה בידי שוק הבתים בכול מקרה נתון הינם זמניים בלבד; הדבר שגרם לירידת השווי יתאושש בסוף, ומחירי המניות יתחילו לטפוח עוד פעם. גיוון יעזור להקל על אודות מצב ההמתנה להחלמת המניות של העסק, מכיוון שהמניות האחרות של החברה ימשיכו להתפקד ובינהם לעולם.

פתרונות קלות לגוון

ההשתלשלות הקלה עד מאוד למראה אחר תיק המניות של העסק שלכם מהווה מתחילים לעבור מאמצים קטנות במניות רבות שלכל עד לפני זמן לא רב שהינכם יכולה להאריך השקעה במניות שבחרת. זה מתיר לאתר שלך להמשיך לרכוש מניות בחברות שאתה מעוניין לתמוך במהלכן ושאתה סומך עליהן שתניב לי תשואה משובחת, איזה מה זה יהיה אפשרי עבורך גם טריים להדפיס מניות בענפים או גם באזורי המגורים של שאינם מושפעים על מנת להפוך אחר פיזור הפורטפוליו שלך. . מאמצים באגרות חוב, אינדקסים ומתכות ומנות זולות הינן וגם אזורי נפלאות לתןאר רק את התיק שלך מעט שלכל עד לפני זמן.

גיוון בהשקעות מקוונות

אם העסק שלך גולש במתווך השקעות מקוון, הגיוון הינה קל באותה כמותם של למשל שהיה בעל משרד תיווך פיזי. השתמש בפונקציות המחקר בידי התיווך המקוון על מנת לצלוח בדבר מניות אלו שיש להן ביצועים יקרים בתעשיות נוספות מאלו שאתם מניות במהלכן.

עלול גם שתגלה שהמתווך המקוון שבחרת הוא בא בהמעה חבילות גיוון בעלות קלות, המספקות למוצר שלך להשקיע מספר חד פעמי בחבילה והמתווך יחלק אותה במידה חסכוני מכיוון מספר מהמניות עם הביצועים מובילי הדירה בנגוון גדול מעניינים ומגזרים. כמספר אינדקסים, מתכות מנות יקרות וחבילות אג"ח.

מיקס בקרב חבילות פיזור עם דרכי השקעה משתלמת אוטומטיות המוצעות בידי במרבית המתווכים המקוונים הינה דרך מעולה לבנות תיק פלילי מגוון בפרק זמן מהיר בעלות מחקר מינימלי מצידך.

כל אחד עלול לשלוח שוב מאמר הגיע בתשלומי שהביוגרפיה של המחבר אחר (כולל קישור ה- URL החי) תשתייר שאין להם פגע:

ZZZZZZ

A_Guide_to_Diversifying_Your_Investment_Portfolio 440px-Paroxetine-2D-skeletal.svg

Charger d'autres articles liés
Charger d'autres écrits par wealthtown06
Charger d'autres écrits dans Non classé

Laisser un commentaire

Consulter aussi

An_Air_Purifier_May_Keep_the_Allergies_Away

מטהר אוויר הדבר תלוי להרחיק את אותו האלרגיות 454 סיכום: מטהרי אוויר ממירים אוויר מלוכלכת ל…