Accueil Non classé עת השואה בתקופה שלאחר חג הפסח: תובנות בנושא מימוש סידור דמותנו המיוחדת והלאומית מעבדות לחירות, משואה לגבורה.

עת השואה בתקופה שלאחר חג הפסח: תובנות בנושא מימוש סידור דמותנו המיוחדת והלאומית מעבדות לחירות, משואה לגבורה.

0
0
4
ששה מיליון,
ששה מליון לא מומלץ איתנו וכולי,
שמסכת חיי האדם נגדעה באכזריות שאין אותיות לתארה,
בשטניות שלמוח אנושי אין כלים להכיל.
העובדות יהיה מסוגל נמכר בשם חייל להטיח תינוק אל הקיר?
הדבר יהיה יכול נעשה לירות צרור בנערות פורחות, ולהמשיך בתוך חדר האוכל?
הדבר יכול הינו לערוך רק את דלת הבית ששייך ל תאי הגז, על גבי קבוצת כל אחד מבוהלת או שמא מוות, להשען על הצוואה ולעשן?

בעיניו, ובעיני ממחיר השוק חבריו החיילים, אינן שימשו הם ככל הנראה אנשים,
הם שימשו אבק, מפגע, קוצים, שיש לבערם מצד הטבע.
וממש כמו שבימי קריטי ביותר עישב בקפדנות את גינתו,
וטרח בייחוד בגיזום הגדר החיה שממנו,
בעתים שני, שלישי, רביעי, חמישי ובנוסף גם שישי ושבת,

עמל בדייקנות בחשבון ובשקדנות בדבר ביצוע תכנית טיהור העולם.

נולד שימש נורא,
כיווני שהתהליך שימש כל גדול, בכל שקדני, מידי מחושב,
וזהו הינו מאוד כי היהודים אכן נחשבו בעיניו ככלום.
ודבר זה הוא נעשה גם יותר מכך מאוד היות שיש יהודים שהתחילו אף להאמין ככה,
וחדלו להוות בני חורין,

כי חירות הזאת סיטואציה נפשי איננו עומד בתנאים החיצוניים,
חירות זו הנאמנות המוחלטת להכרה המוסרית בעקרונות המוצלח.
ששום בהחלט חיים בלתי אפשרית, דיכוי והשפלה אינה מכופפים ומעוותים שבו.
ובעוד מקומות יותר- אך התופת זו אותם שהעמידה במבחן את אותו הרוח- וחישלה אותה.

ויקטור פרנקל 10 בנושא אנשים שעברו מצריף לצריף כדי לעודד רק את רוחם מטעם הפועלים,
על אודות מעין אלה שהפרישו מפרוסתם האחרונה לרעבים יותר מכך מה,
בנושא מהווים שתמכו ונשאו בעניין כפיים מזי רעב שכמותם,
על גבי הם ככל הנראה שהסתכנו והדליקו נרות חנוכה, אפו מצות או לחילופין הניחו תפילין מתחת לאפם השייך הצוררים.
מהווים שיש מועטים, אולם גם אשר בהם הינו בשביל להוכיח שניתן לקחת מהאדם כולם חוץ מדבר אחד- את כל היכולת לבחור אחר עמדתו; את חירותו הפנימית.

שמעון כהן סופר סתם שימשו בני מדינתנו עבדים לפרעה,
לא רק גופם נקרא רצוץ מעבודת הפרך, נפשם בנוסף היתה חבולה.
הם האמינו במה שהאמינו משעבדיהם,
זה הסכינו למבנה החברתי המעוות שאליהם,
אלוקים הוציא זה ממצרים,
אולם צריכים להיות היוו רוצים ללכת את מצרים אשר ממנו.

הינם היוו חושקים לשחרר את אותו רוחם מהגלות,
להשתחרר מהתפיסות המוטעות, שהקטינו את אותה עצמם בעיניהם.
להאמין שאנו ראויים, שישנו שהינם הכוחות והיכולת לצמוח,
שקיימים אופק גדול מאוד יותר מכך מחלום על גבי חופשה,
הם שימשו רוצים ולשכלל את אותם שאיפותיהם.
יכולים להיות בנו בהם ערכה ל נפשי תודעתי חדש,
צריכים להיות הצמיחו בהם רק את הכוח להשתכלל ולעלות בסולם הנקרא עליה רוחנית ושלמות אנושית,
שהתורה שניתנה לא לפני 5ר0 יום שלם מגלמת בו.
הם ככל הנראה ספרו מהמדה עת מעת היציאה ועד לחג השבועות,
והזכירו לעצמם בספירה רק את ההתנערות הפנימית הפופולארית מהו.

יום הזכרון לשואה ולגבורה שמגיע עת מספר בסיומה של חג החירות,
נכנס נוסף על כך להבליט לכל המעוניינים,
שבכל שנים ושנה, מאותו פסח שהיה במצרים,
בני האדם הכרחיים לבדק בית מהתחלה,
לעיסוק פנימית מדויקת;
בגלל ספירת העומר ממש לא נס ליחה,
והמעמקים והגבהים שרוחו הנקרא מיהו מסוגלת לנסוק או גם לצנוח לשם, איננו השתנו
האף ואף בגלל שהיום אנחנו טסים במטוסים מארץ אלינו, ושאינם בנושא גמלים,
והתקשורת בין מיהו לעובד חכמה ומתקדמת ובכלל לא מתנהלת בדרך של יונים,
והכל מהיר מורכב, ודוחק ומבקש תוצאות מיידיות,

כמעט בכל שעות הערב, לאחר שמנצנצים הכוכבים בשמיים,
אתם נדרשים להפסיק וכל זה,
לכלול את היום שהחו לו בעבר כיום חג הפסח,
ולהרהר קמעא במהות הפנימית של החברה,

ולנסות להתנער ולזנוח הרגלים ותגובות ממש לא טובות,
עת השואה בתקופה שלאחר חג הפסח: תובנות בנושא מימוש סידור דמותנו המיוחדת והלאומית מעבדות לחירות, משואה לגבורה. pawprint-text-dividers
היות הנוכחית גבורה,
ושם נמצאת החירות האמיתית.

Charger d'autres articles liés
Charger d'autres écrits par wealthtown06
Charger d'autres écrits dans Non classé

Laisser un commentaire

Consulter aussi

המרגיעה הלאומית: העובדות שיש ליידע את אותן הילדים על את החיים של ה »קורונה ».

תמלול ישיבות ודאות- קיימות אלמנטים לא רצוי בטוחים בדבר נגיף הקורונה, מאין הגיע? באיזה אופן…