Accueil Non classé A_Brief_History_of_Sewing_Machines

A_Brief_History_of_Sewing_Machines

0
0
6

היסטוריה קצרה על ידי ציוד ומכשירים תפירה

456

סיכום:
בתחילה, כלים תפירה עוצבו בשביל קווי יותיר בידי בתי עסק לבגדים, הנושא המעודד לייצור קבוע בידי בגדים. נוצר הגיע החייט הצרפתי ברתלמי תימונייה שהמציא את כל מכונת התפירה הראשונית המתפקדת בשנת 1830 לשימוש במפעל הבגדים שמורכב מ.

מילות מפתח:
ציוד תפירה, ציוד ומכשירים תפירה תעשייתיות, מכשירים תפירה לרקמה, רכוש תפירה עתיקות

A_Brief_History_of_Sewing_Machines ebook4
אירגון המאמר:
בתחילה, ציוד תפירה נעשו בשביל קווי ישאיר בידי בתי עסק לבגדים, דבר זה בנותן להפקת מוגדר על ידי בגדים. נוצר זה הזמן החייט הצרפתי ברתלמי תימונייה שהמציא את אותם מכונת התפירה הראשונית המתפקדת ב- מוזר .


מכונת ניקיון מקורית הוא השתמשה פשוט בחוט כזו ובמחט מכורה לתפר שרשרת. המפעל שמורכב מ נשרף ואותו אחד בערך נהרג באמצעות אינספור זועם בקרב חייטים צרפתים שחששו שמכונותיו ישאירו כש מובטלים. מספר 2 מאוחר 2 שנים באמריקה, וולטר האנט פשוט את אותן הפחדים, וזנח את אותו הפעילות במטרה לשים פטנט אודות גרסתו הכולל למכונת תפירה ישרה. החששות אינם שימשו מבוססים, מכיוון שמכונות תפירה תעשייתיות יקימו מסלולי תעסוקה נוספות ברחבי העולם.

מפעלי בגדים חדשים תהיה זאת את אותן שיטות ניקוי ייצור המוני למשל תעשיות אחרות, כשיקרה יותר מידי תחנת תעסוקה משלימה חלק כזו בפעילות במכילה. סוג ציוד תפירה תעשייתיות מתוכננות בדרך כלל להגשים פונקציית תפירה ספציפית אחת ובינהם רקמה. ציוד בעלות פונקציות משתנות מופעלות להשלמת פריטי בגדים המתאימים בפס יותיר. השיווק לעוד פרטים לחץ כבר החל מ בסיסי בין השנים 1889, הדבר שרצוי לנשים לקבל חזרה אחר המהלכים ליצור בגדים למשפחתן חפים תפרי יד עתירי תעסוקה. מכונת התפירה בדירה המשמשת בדירה החדשה מיוצרת לעשות השקעות אחרות כבר החל מתפירת תפרים ישרים או אולי זיגזגים ויצירת חורי כפתורים, ובינהם ואלו כפתורי תפירה על בגד.

ציוד תפירה תעשייתיות, למשל מקבילותיהן הביתיות לבית, נוצרו במטרה למהר ולזרז את אותן תפירת ידינו זרה שעתידה היה מה לעשות בפעילות. מכונת התפירה בדירה מיוצרת לעריכת משימות אחרות כבר החל מתפירת תפרים ישרים או אולי זיגזגים ויצירת חורי כפתורים, כגון גם כפתורי תפירה הכול על בגד. ציוד תפירה הותאמו לשימוש במסגרות תעשייתיות, הפרמטר אשר מאפשר להפקת יומיומי בידי בגדים אם וכאשר מוגדר. סוג ציוד התפירה התעשייתיות מתוכננות בדרך כלל ליצור פונקציית תפירה מוגדרת כמו רקמה עד מריחת חורי כפתור. בתי חרושת כמעט מכל רחבי אמא אדמה מייצרות ציוד תפירה תעשייתיות במחיר יכולות רגילים בהרבה וגם דגמים ממוחשבים הם בהתאם ל 2 שנים.
NSH_MOUNTAIN_GOLD_TIMIKA_266x291px

מגוון סוג ציוד בעלויות פונקציות שונות מופעלות להשלמת חפצי לבוש החם בפס יותיר. מספר מאפיינים התעופפו מכונת תפירה בידי Bag Closer המשמשת לתפירת תפר שרשרת בודד, ביוב משעמם קצר מותקן לתפירה נראה ומכונות מחט כפולות ניתנות לשימוש להוספת ביתי תפירה עליונים לפריטים למשל ג’ינס.

כלים רגליים מהלכות אינם יסולא בפז עבור מעילי טלאים ותפירה, מכיוון שהיא שומרת הכול על הבד בלי להצטבר ולהפוך לייצור שכיח וזריז שנתיים. כלים תפירה של סרלוק אוברלוק, שאפשר להשלים וגם בגרסאות קטנות יותר לבית, יוצרות רק את תפר ה- V המוקצף למשך קצה תפר בקרב חולצות ובדים נמתחים שונים.

Charger d'autres articles liés
Charger d'autres écrits par wealthtown06
Charger d'autres écrits dans Non classé

Laisser un commentaire

Consulter aussi

Acne__The_battle_of_facing_acne

אקנה: הקרב מחכה מול אקנה 347 סיכום: אקנה היא עניין בשביל כולנו. קודם כל, כיוון לוגיסטית מו…