Accueil Non classé Asbestos__A_Deadly_Environmental___Health_Hazard

Asbestos__A_Deadly_Environmental___Health_Hazard

0
0
41

אסבסט: פגיעה סביבתי ובריאותי קטלני

454

סיכום:

אסבסט הינה מושג המשמש למספר מינרלים מקוריים היוצרים סיבים דקים ארוכים מאוד וצרורות סיבים בהתגבשות. הקבוצה הנפוצה ביותר הינה הקבוצה המתפתלת במכילה כריסוטיל (אסבסט לבן). זה וגם הטכניקה הנפוצה ביותר בקרב אסבסט. משפחה אם לא מרגשת באופן משמעותי בקרב אסבסט מכונת פוליש אמפיבולים, המשלבים קרוקידוליט (אסבסט כחול) ועמוסיט (אסבסט חום). לסיבי האסבסט סגנון מתיחה גבוה יותר, וכימיקלים, אלק …

Asbestos__A_Deadly_Environmental___Health_Hazard CWCMR_A_182417_T0004

מילות מפתח:


Screenshot 2020-03-26 at 12.11.44

Haggard_-_Sing_Me_Back_Home_cover

מוסד המאמר:

אסבסט הוא מונח המשמש לכמה מינרלים מן הטבע היוצרים סיבים דקים ארוכים וצרורות סיבים בהתגבשות. הקבוצה הנפוצה ביותר הוא הקבוצה המתפתלת במכילה כריסוטיל (אסבסט לבן). זה ואלה הצורה הנפוצה ביותר בידי אסבסט. קבוצה נוספת חשובה בצורה ניכרת אצל אסבסט מכונת ניקיון אמפיבולים, המחברים קרוקידוליט (אסבסט כחול) ועמוסיט (אסבסט חום). סיבי האסבסט הנם מחזיקי בריאות מתיחה גדול, ואפשרות עמידות כימית, הרבה חשמל וחום ומסיבה זו הנם שימושיים עד מאוד כחומר לבניין / בידוד. נבצע ניצול של נרחב באסבסט שלכל רחבי הטבע.

אסבסט: עיצוב כללי

אפילו שאסבסט היא שכבות מסוכן, הנו הוא סיכון בריאותי לא מורכב במידה סיבי האסבסט נהיים לאוויר ונשאפים מעתה ואילך. משום כך, ברוב חומרי האזבסט הינם באופן מסוים סיכון בריאותי פשוט לאחר מכן הינם מופרעים באופן שמאפשר את אותה שחרור הסיבים סופר סתם באר שבע . שאיפת סיבי אסבסט יתכן ותהיה להביא למחלות קשות דוגמת סרטן ריאות, מזותליומה (סרטן רירית הריאות או מערכת מיגון העיכול התחתונה) ואסבסטוזיס (פיברוזיס כרוני בקרב הריאות).

תעשיות נוספות השתמשו בעבר באסבסט נוספות, וחשפו רק את עובדיהן לחומרים קטלניים הללו. קטן במיוחד מכך, מספר פעמים חדשים מגוונים של מחלות שנגרמו באמצעות אסבסט מתרחשים עתה. עם זאת, עם העניין שהאסבסט הותקן ואלה בבניינים מקיפים פירושה שמגוון ענק 2 שנים אצל עוזרות הינו יכול להגיע במיוחד לעובדי כיתות ותחזוקה. מסיבה זו, השיפור הקטן ביותר בקרב החוקים של הפיקוח על אסבסט בתהליך עבודה מספק (ממאי 2004) אחריות של השנה האחרונה לאחראים על אודות שטחים אשר אינם בבית לארוז את אותו האסבסט הכלול אשר בהם.

מחלות שנגרמו בידי אסבסט

מזותליומה מהווה סרטן בידי רירית הפלטורל והצפק. הגיע הגיוני בלבד לחשיפה לאסבסט. עד ל של מאובחן, זה הזמן לרוב קטלני. לזותליומה תוחלת חיי חביון ארוכה (זמן של חשיפה להתפרצות המחלה) אצל מינימום 15 שנים רבות ובמקרים מסוימים ואלו שישים שנים.

אסבסטוזיס הוא הצטלקות ברקמת הריאה. הצטלקות הינה פוגעת בגמישות הריאה ומעכבת רק את יכולתה להמשיך גזים. זה מוביל לצריכת חמצן אינם מספיקה לדם. אסבסטוזיס מגביל את כל הנשימה המוביל לירידה בנפח הריאות ולהגברת ההתנגדות בדרכי הנשימה. שכן זאת מחלה מתקדמת באטיות בנות משך החיים של חביון של 15 עד שלושים שנה.


סרטן ריאות היא בעצם גידול ממאיר על ידי טופ הסמפונות. הגידול גדל השיטה שנקראת הרקמה הסובבת, פולש ומעכב קורה שאנחנו קרובות מעברי אוויר. פעם נוספת, למחלה קיים תקופת חביון ארוכה בידי מינימום 20 שנים.

הקורבנות אצל מידי המחלות הקשורות לאסבסט זכאים להגיש תביעות שמקבלים פיצויים נגד האנשים והארגונים האחראים לגרימת חשיפה לאסבסט. הם יש להם זכאות להיוועץ בעורכי דין מזותליומה ואסבסט בניגוד לציפיות להילחם בתביעות הפיצויים ספציפי.

Charger d'autres articles liés
Charger d'autres écrits par wealthtown06
Charger d'autres écrits dans Non classé

Laisser un commentaire

Consulter aussi

Pioneer_Car_Stereo

חלוץ אל מול עצמם: סטריאו לרכב חלוצי בדוק כל כך מערכת מיגון סטריאו לרכב איכותית וסביר להניח…